Δείτε επίσης: francouzský

Σλοβακικά (sk) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

francúzsky (sk)