Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

formas (eo)

  • ενεστώτας του ρήματος formi