Δείτε επίσης: Ford

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ford (en)

  • πέρασμα ποταμού, σημείο στο οποίο είναι δυνατή η διάβαση ποταμού από πεζούς ή οχήματα, χωρίς να είναι αναγκαία η ύπαρξη γέφυρας