Ετυμολογία

επεξεργασία
factieusement < factieuse, θηλυκό του factieux + -ment

  Επίρρημα

επεξεργασία

factieusement (fr)