Αγγλικά (en)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

  1. εξωγενής παράγοντας
  2. (οικονομία) μη προβλεπόμενο κέρδος ή δαπάνη