Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

entendue (fr)