Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

duobliganta (eo)

  • ενεστώτας της επιθετικής ενεργητικής μετοχής του ρήματος duobligi