Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

dosta (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

dosta (sh)