Λατινικά (la) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dies lunae (la)