Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dessalement (fr) αρσενικό