Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

deceitful (en)