Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

dělník (cs)