Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

cudzysłów 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

cudzysłów (pl) αρσενικό