Πορτογαλικά (pt) Επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όροςΕπεξεργασία

corpo celeste (pt)