Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

cochlea (en)