Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

charakter 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

charakter (pl) αρσενικό