Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

celle-ci (fr)