Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

celebrity (en)

  1. η διασημότητα, το διάσημο πρόσωπο
  2. η διασημότητα, το να είναι κανείς διάσημος