Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

cérémonial (fr) αρσενικό