Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

butoi (ro) ουδέτερο