Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

bugel (br) αρσενικό