Ιρλανδικά γαελικά (ga) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

breac (ga)

Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

breac (gd)