Νορβηγικά (no) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

blekksprut (no) αρσενικό