Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

beinn-teine (gd) θηλυκό