Κλασικά νάουατλ (nci) Επεξεργασία

 
Egretta thula.

  Ουσιαστικό Επεξεργασία

aztatl