Κλασικά νάουατλ (nci) επεξεργασία

 
Egretta thula.

  Ουσιαστικό επεξεργασία

aztatl