Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

avet (hr)


Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

avet (sr)

  • λατινική γραφή του авет