Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Επιρρηματική έκφρασηΕπεξεργασία

au sens propre (fr)