Ιρλανδικά γαελικά (ga) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

anam (ga)

Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

anam (gd)