Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

an-dè (gd)