Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

agitée (fr)