Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

affettuoso (fr)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία