Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

adhar (gd)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία