Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

acariens (fr) αρσενικό, μόνο στον πληθυντικό