Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vilnius (en)Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vilnius (fr)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vilnius (de)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vilnius (it)Λιθουανικά (lt) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vilnius (lt)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Vilnius (nl)