Δείτε επίσης: Uzbekistán

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Uzbekistan (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Uzbekistan (eu)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Uzbekistan (bs)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Uzbekistan (ia)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Uzbekistan (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Uzbekistan (pl) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Uzbekistan (ro)