Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (en) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (fr) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (da) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (es) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (ca) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (no) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (nn) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (pl) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (ro) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (sv) αρσενικό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ull (cs) αρσενικό