Δείτε επίσης: Turkménistan, Turkmenistán

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Turkmenistan (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Turkmenistan (eu)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Turkmenistan (de)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Turkmenistan (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Turkmenistan (nl)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Turkmenistan (pl)