Δείτε επίσης: Somália

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Somalia (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Somalia (eu)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Somalia (de)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Somalia (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Somalia (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Somalia (pl) θηλυκό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Somalia (fi)