Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Saint Lucia (en)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Saint Lucia (de)Καταλανικά (ca) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Saint Lucia (ca)Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Saint Lucia (sv)Τουρκικά (tr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Saint Lucia (tr)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Saint Lucia (fi)