Δείτε επίσης: qatar

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Qatar (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Qatar (eu)Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Qatar (fr)Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Qatar (es)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Qatar (it)Νορβηγικά (no) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Qatar (no)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Qatar (nl)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Qatar (fi)