Δείτε επίσης: panama, Panamá

  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Panama (en)

Συγγενικά

επεξεργασία  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Panama (eu)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Panama (de)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Panama (lt)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Panama (nl)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Panama (fi)