Δείτε επίσης: panama, Panamá

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Panama (en)

Συγγενικά επεξεργασίαΒασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Panama (eu)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Panama (de)Λιθουανικά (lt) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Panama (lt)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Panama (nl)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Panama (fi)