Δείτε επίσης: Pakistán

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (eu)Βοσνιακά (bs) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (bs)Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (fr)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (de)Δανικά (da) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (da)Ιντερλίνγκουα (ia) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (ia)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (it)Καταλανικά (ca) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (ca)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (nl)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (pl) αρσενικό

Συγγενικές λέξεις επεξεργασίαΡουμανικά (ro) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (ro)Σουηδικά (sv) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (sv)Τουρκικά (tr) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (tr)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Pakistan (fi)