Δείτε επίσης: Pakistán

  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (eu)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (bs)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (fr)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (de)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (da)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (ia)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (it)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (ca)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (nl)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (pl) αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (ro)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (sv)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (tr)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Pakistan (fi)