Άνοιγμα κυρίου μενού

Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

PIB (fr) P.I.B. αρσενικό άκλιτο

δείτε τη λέξη: Produit Intérieur Brut