Δείτε επίσης: Népal

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Nepal (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Nepal (eu)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Nepal (de)Ισπανικά (es) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Nepal (es)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Nepal (it)


Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Nepal (nl)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Nepal (pl)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Nepal (fi)