Δείτε επίσης: Namíbia

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Namibia (en)



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Namibia (eu)



  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Namibia (de)



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Namibia (es)



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Namibia (it)



  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Namibia (pl) θηλυκό



  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Namibia (fi)