Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

NSA (en)

  1. αρκτικόλεξο του οργανισμού: National Security Agency
    Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας πληροφοριών, κυβερνοχώρου και τηλεπικοινωνίας (ή τηλεπικοινωνιών)

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

NSA (en)

  1. αρκτικόλεξο της έκφρασης: no strings attached
    χωρίς περιοριστικούς όρουςΣκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

NSA (gd)