Δείτε επίσης: Mongólia

  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (en)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (sq)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (eu)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (gl)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (id)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (es)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (it)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (ms)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (nn)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (no)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (pl) θηλυκό  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (ro)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (tl)  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Mongolia (fi)