Περιγραφή επεξεργασία

Module για πρότυπα κλιτών μορφών στη γλώσσα Εσπεράντο.

Πρότυπα που καλούν συναρτήσεις του module επεξεργασία

  1. {{αιτ eo}} : Καλεί τη συνάρτηση p.acc.

p = {}

p.acc = function (frame)
	local pagename = mw.title.getCurrentTitle().text
	local output = "* ''[[αιτιατική]] του ''[[" .. mw.ustring.sub(pagename,1,-2) .. "]]"
	return frame:preprocess(output)	
end

return p