Τεκμηρίωση επεξεργασία

Χρήση:

 1. Μέσα σε πρότυπο που μπορεί να διαβάσει το PAGENAME:
  {{#invoke: Kleida | kleida | {{PAGENAME}}}}
 2. Για χρήση σε άλλα modules:
  local Kleida = require "Module:Languages" -- στην αρχή του Module
  local mykleida = Kleida.kleida('κάποιο κείμενο ή λέξη') -- κλήση της συνάρτησης

Επιστρέφει ΜΟΝΟ τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου σε άτονα πεζά και το τελικό σίγμα σαν σ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο {{κλείδα ταξινόμησης}} όταν δεν υπάρχει η παράμετρος της κλείδας.

Ίσως και να χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία της παραμέτρου (δηλαδή είτε κάποιος έχει βάλει παράμετρο είτε όχι) αφού μάλλον κάνει περιττή την παράμετρο.

Ή ίσως να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο της παραμέτρου βάζοντας τη σελίδα σε κρυφή κατηγορία:Σελίδες για έλεγχο κλπ.


-- @brief
-- φτιάχνει την απλή κλείδα που μπαίνει ως παράμετρος στο "κλείδα ταξινόμησης"
-- μπορεί να φτιαχτεί για όλες τις γλώσσες
-- επίσης μπορεί να επεκταθεί ώστε να επιστρέφει όλο το DEFAULTSORT
-- @param
-- ο τίτλος του λήμματος π.χ. ἐνθάδε
-- @return
-- επιστρέφει την πρώτη παράμετρο για το "κλείδα ταξινόμησης"
-- π.χ. για το Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοι επιστρέφει ωξειναγγελλεινλακεδαιμονιοισ
-- για το -κόπος επιστρέφει κοποσ
-- δεν επιστρέφει την παύλα στο τέλος αλλά μπορεί να φτιαχτεί αν χρειάζεται
-- @author
-- [[wikt:el:Χρήστης:Xoristzatziki]]

objkleida = {}--All lua modules on Wikipedia must begin by defining a variable 
          --that will hold their externally accessible functions.
          --Such variables can have whatever name you want and may 
          --also contain various data as well as functions.

-- κύρια συνάρτηση kleida
-- καλείται με μία αριθμητική παράμετρο
-- η τιμή που επιστρέφει μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
--  και για να ταξινομηθούν αλφαβητικά και απλές γραμμές
--  (π.χ. σε πίνακες ή ενότητες)

objkleida._mappedletters = {
    ["Α"] = "α",
    ["ά"] = "α",
    ["α"] = "α",
    ["ἀ"] = "α",
    ["ἁ"] = "α",
    ["ἂ"] = "α",
    ["ἃ"] = "α",
    ["ἄ"] = "α",
    ["ἅ"] = "α",
    ["ἆ"] = "α",
    ["ἇ"] = "α",
    ["Ἀ"] = "α",
    ["Ἁ"] = "α",
    ["Ἂ"] = "α",
    ["Ἃ"] = "α",
    ["Ἄ"] = "α",
    ["Ἅ"] = "α",
    ["Ἆ"] = "α",
    ["Ἇ"] = "α",
    ["ὰ"] = "α",
    ["ά"] = "α",
    ["έ"] = "α",
    ["ᾀ"] = "α",
    ["ᾁ"] = "α",
    ["ᾂ"] = "α",
    ["ᾃ"] = "α",
    ["ᾄ"] = "α",
    ["ᾅ"] = "α",
    ["ᾆ"] = "α",
    ["ᾇ"] = "α",
    ["ᾈ"] = "α", --γράμμα με προσγεγραμμένη
    ["ᾉ"] = "α",
    ["ᾊ"] = "α",
    ["ᾋ"] = "α",
    ["ᾌ"] = "α",
    ["ᾍ"] = "α",
    ["ᾎ"] = "α",
    ["ᾏ"] = "α",
    ["ᾰ"] = "α",
    ["ᾱ"] = "α",
    ["ᾲ"] = "α",
    ["ᾳ"] = "α",
    ["ᾴ"] = "α",
    ["ᾶ"] = "α",
    ["ᾷ"] = "α",
    ["Ᾰ"] = "α",
    ["Ᾱ"] = "α",
    ["Ὰ"] = "α",
    ["Ά"] = "α",
    ["ᾼ"] = "α",
    ["Β"] = "β",
    ["β"] = "β",
    ["Γ"] = "γ",
    ["γ"] = "γ",
    ["Δ"] = "δ",
    ["δ"] = "δ",
    ["Έ"] = "ε",
    ["Ε"] = "ε",
    ["έ"] = "ε",
    ["ε"] = "ε",
    ["ἐ"] = "ε",
    ["ἑ"] = "ε",
    ["ἒ"] = "ε",
    ["ἓ"] = "ε",
    ["ἔ"] = "ε",
    ["ἕ"] = "ε",
    ["Ἐ"] = "ε",
    ["Ἑ"] = "ε",
    ["Ἒ"] = "ε",
    ["Ἓ"] = "ε",
    ["Ἔ"] = "ε",
    ["Ἕ"] = "ε",
    ["ὲ"] = "ε",
    ["Ὲ"] = "ε",
    ["Έ"] = "ε",
    ["Ζ"] = "ζ",
    ["ζ"] = "ζ",
    ["Ή"] = "η",
    ["Η"] = "η",
    ["ή"] = "η",
    ["η"] = "η",
    ["ἠ"] = "η",
    ["ἡ"] = "η",
    ["ἢ"] = "η",
    ["ἣ"] = "η",
    ["ἤ"] = "η",
    ["ἥ"] = "η",
    ["ἦ"] = "η",
    ["ἧ"] = "η",
    ["Ἠ"] = "η",
    ["Ἡ"] = "η",
    ["Ἢ"] = "η",
    ["Ἣ"] = "η",
    ["Ἤ"] = "η",
    ["Ἥ"] = "η",
    ["Ἦ"] = "η",
    ["Ἧ"] = "η",
    ["ὴ"] = "η",
    ["ή"] = "η",
    ["ᾐ"] = "η",
    ["ᾑ"] = "η",
    ["ᾒ"] = "η",
    ["ᾓ"] = "η",
    ["ᾔ"] = "η",
    ["ᾕ"] = "η",
    ["ᾖ"] = "η",
    ["ᾗ"] = "η",
    ["ᾘ"] = "η",
    ["ᾙ"] = "η",
    ["ᾚ"] = "η",
    ["ᾛ"] = "η",
    ["ᾜ"] = "η",
    ["ᾝ"] = "η",
    ["ᾞ"] = "η",
    ["ᾟ"] = "η",
    ["ῂ"] = "η",
    ["ῃ"] = "η",
    ["ῄ"] = "η",
    ["ῆ"] = "η",
    ["ῇ"] = "η",
    ["Ὴ"] = "η",
    ["Ή"] = "η",
    ["ῌ"] = "η",
    ["Θ"] = "θ",
    ["θ"] = "θ",
    ["Ί"] = "ι",
    ["ΐ"] = "ι",
    ["Ι"] = "ι",
    ["Ϊ"] = "ι",
    ["ί"] = "ι",
    ["ι"] = "ι",
    ["ϊ"] = "ι",
    ["ἰ"] = "ι",
    ["ἱ"] = "ι",
    ["ἲ"] = "ι",
    ["ἳ"] = "ι",
    ["ἴ"] = "ι",
    ["ἵ"] = "ι",
    ["ἶ"] = "ι",
    ["ἷ"] = "ι",
    ["Ἰ"] = "ι",
    ["Ἱ"] = "ι",
    ["Ἲ"] = "ι",
    ["Ἳ"] = "ι",
    ["Ἴ"] = "ι",
    ["Ἵ"] = "ι",
    ["Ἶ"] = "ι",
    ["Ἷ"] = "ι",
    ["ὶ"] = "ι",
    ["ί"] = "ι",
    ["ῖ"] = "ι",
    ["ῗ"] = "ι",
    ["Ῐ"] = "ι",
    ["Ῑ"] = "ι",
    ["Ὶ"] = "ι",
    ["Ί"] = "ι",
    ["Κ"] = "κ",
    ["κ"] = "κ",
    ["Λ"] = "λ",
    ["λ"] = "λ",
    ["Μ"] = "μ",
    ["μ"] = "μ",
    ["Ν"] = "ν",
    ["ν"] = "ν",
    ["Ξ"] = "ξ",
    ["ξ"] = "ξ",
    ["Ό"] = "ο",
    ["Ο"] = "ο",
    ["ο"] = "ο",
    ["ό"] = "ο",
    ["ὀ"] = "ο",
    ["ὁ"] = "ο",
    ["ὂ"] = "ο",
    ["ὃ"] = "ο",
    ["ὄ"] = "ο",
    ["Ὀ"] = "ο",
    ["Ὁ"] = "ο",
    ["Ὂ"] = "ο",
    ["Ὃ"] = "ο",
    ["Ὄ"] = "ο",
    ["Ὅ"] = "ο",
    ["ὸ"] = "ο",
    ["ό"] = "ο",
    ["Ὸ"] = "ο",
    ["Ό"] = "ο",
    ["Π"] = "π",
    ["π"] = "π",
    ["Ρ"] = "ρ",
    ["ρ"] = "ρ",
    ["ῤ"] = "ρ",
    ["ῥ"] = "ρ",
    ["Ῥ"] = "ρ",
    ["Σ"] = "σ",
    ["ς"] = "σ",
    ["σ"] = "σ",
    ["Τ"] = "τ",
    ["τ"] = "τ",
    ["Ύ"] = "υ",
    ["Υ"] = "υ",
    ["Ϋ"] = "υ",
    ["ΰ"] = "υ",
    ["υ"] = "υ",
    ["ϋ"] = "υ",
    ["ύ"] = "υ",
    ["ὐ"] = "υ",
    ["ὑ"] = "υ",
    ["ὒ"] = "υ",
    ["ὓ"] = "υ",
    ["ὔ"] = "υ",
    ["ὕ"] = "υ",
    ["ὖ"] = "υ",
    ["ὗ"] = "υ",
    ["Ὑ"] = "υ",
    ["Ὓ"] = "υ",
    ["Ὕ"] = "υ",
    ["Ὗ"] = "υ",
    ["ὺ"] = "υ",
    ["ύ"] = "υ",
    ["ῠ"] = "υ",
    ["ῡ"] = "υ",
    ["ῢ"] = "υ",
    ["ΰ"] = "υ",
    ["ῦ"] = "υ",
    ["ῧ"] = "υ",
    ["Ῠ"] = "υ",
    ["Ῡ"] = "υ",
    ["Ὺ"] = "υ",
    ["Ύ"] = "υ",
    ["Φ"] = "φ",
    ["φ"] = "φ",
    ["Χ"] = "χ",
    ["χ"] = "χ",
    ["Ψ"] = "ψ",
    ["ψ"] = "ψ",
    ["Ώ"] = "ω",
    ["Ω"] = "ω",
    ["ω"] = "ω",
    ["ώ"] = "ω",
    ["ὠ"] = "ω",
    ["ὡ"] = "ω",
    ["ὢ"] = "ω",
    ["ὣ"] = "ω",
    ["ὤ"] = "ω",
    ["ὥ"] = "ω",
    ["ὦ"] = "ω",
    ["ὧ"] = "ω",
    ["Ὠ"] = "ω",
    ["Ὡ"] = "ω",
    ["Ὢ"] = "ω",
    ["Ὣ"] = "ω",
    ["Ὤ"] = "ω",
    ["Ὥ"] = "ω",
    ["Ὦ"] = "ω",
    ["Ὧ"] = "ω",
    ["ὼ"] = "ω",
    ["ώ"] = "ω",
    ["ᾠ"] = "ω",
    ["ᾡ"] = "ω",
    ["ᾢ"] = "ω",
    ["ᾣ"] = "ω",
    ["ᾤ"] = "ω",
    ["ᾥ"] = "ω",
    ["ᾦ"] = "ω",
    ["ᾧ"] = "ω",
    ["ᾨ"] = "ω",
    ["ᾩ"] = "ω",
    ["ᾪ"] = "ω",
    ["ᾫ"] = "ω",
    ["ᾬ"] = "ω",
    ["ᾭ"] = "ω",
    ["ᾮ"] = "ω",
    ["ᾯ"] = "ω",
    ["ῲ"] = "ω",
    ["ῳ"] = "ω",
    ["ῴ"] = "ω",
    ["ῶ"] = "ω",
    ["ῷ"] = "ω",
    ["Ὼ"] = "ω",
    ["Ώ"] = "ω",
    ["ῼ"] = "ω",
    ["Ω"] = "ω",
}

-- Δεν ελέγχει την περίπτωση το πρώτο γράμμα να είναι παύλα και το δεύτερο κενό
function _fmainkleida ( any_string ) 
  local mystring = any_string
  local startingchar = mw.ustring.sub(mystring,1,1)
  local wordproduced = ''
  local mychar = ''
--[[  
-- if ending minus must be returned
--  local endingminus = false
--  if mw.ustring.sub(any_string, -1) == '-' then endingminus = true end
--]]
-- αν το πρώτο γράμμα είναι παύλα το αφαιρούμε
-- εδώ μπορεί να μπει ο έλεγχος και για τα γαλλικά s, se κλπ
  if startingchar == '-' then
    mystring = mw.ustring.sub(mystring,2)
  end
  -- αν υπήρχε μόνο η παύλα τότε επέστρεψε την αρχική παράμετρο
  if mystring == nil or mw.ustring.len(mystring) < 1 then
    return any_string 
  end
  startingchar = mw.ustring.sub(mystring,1,1)
--δοκίμασε να μετατρέψεις το πρώτο γράμμα
  convertedchar = objkleida._mappedletters[startingchar]  
-- αν το πρώτο γράμμα δεν είναι ελληνικό κράτα το όπως ήταν
  if convertedchar == nil or mw.ustring.len(convertedchar) < 1 then
     wordproduced = startingchar
  else
     --αλλιώς βάλε στην αρχή αυτό που έφερε από τη μετατροπή
     wordproduced = convertedchar
  end
-- αν έχει και άλλα
  if mw.ustring.len(mystring) > 1 then
    --χρησιμοποίησε μόνο τα υπόλοιπα
    mystring = mw.ustring.sub(mystring,2)    
    --για κάθε χαρακτήρα
    for codepoint in mw.ustring.gcodepoint( mystring ) do
      --αντικατέστησέ τον με βάση τον πίνακα
      mychar = mw.ustring.char(codepoint)
      convertedchar = objkleida._mappedletters[mychar]      
      --αν βρήκε κάτι για αντικατάσταση
      --είναι δηλαδή ελληνικό γράμμα
      if convertedchar ~= nil then
        --πρόσθεσέ το στη δημιουργούμενη κλείδα
        wordproduced = wordproduced .. convertedchar
        --mw.log(codepoint .. convertedchar)
      --else
        --mw.log(mychar .. '!!!')
      end
    end
  end
--  if endingminus then wordproduced = wordproduced .. '-' end
  return wordproduced
end

objkleida.kleidafirst = function( frame ) 
  local myarg1 = frame.args[1]
  --[[αφαίρεση των κενών πριν και μετά το λήμμα γιατί μάλλον τα στέλνει το πρότυπο
  και δεν χρειάζονται έτσι κι αλλιώς]]
  myarg1 = myarg1:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  return _fmainkleida(myarg1) 
end

objkleida.kleida = function( frame ) 
  local args = frame.args
  local pargs = frame:getParent().args
  --local myarg1 = frame.args[1]
  PAGENAME = mw.title.getCurrentTitle().text 
--  NAMESPACE = mw.title.getCurrentTitle().nsText

  --[[αφαίρεση των κενών πριν και μετά το λήμμα γιατί μάλλον τα στέλνει το πρότυπο
  και δεν χρειάζονται έτσι κι αλλιώς
  (συνάρτηση αντιγραμμένη "τυφλά", είναι σωστή;)]]
  myarg1 = PAGENAME:match( "^%s*(.-)%s*$" )
  local kleidaall = ''
  -- πρώτη κλείδα
  -- μετατρέπουμε τον τίτλο αφαιρώντας διακριτικά κλπ. (ότι κάνει το _fmainkleida)
  kl1 = _fmainkleida(myarg1)
  -- δεύτερη κλείδα
  -- μετατρέπουμε πρώτα σε κεφαλαία και μετά σε πεζά
  -- (από το πρότυπο κλείδα ταξινόμησης που υπήρχε.
  -- Δεν είναι σίγουρο αν είναι αναγκαία η διπλή μετατροπή)
  kl2 = mw.ustring.lower(mw.ustring.upper(myarg1))
  -- τρίτη κλείδα ο τίτλος του λήμματος
  kl3 = myarg1
  --αρχίζουμε βάζοντας την κλείδα1
  kleidaall = kl1 .. ' !'
  --αν είναι ίδια με τη δεύτερη απλά πρόσθεσε άλλο ένα !
  if kl1 == kl2 then
    kleidaall = kleidaall .. ' !'
  else --αλλιώς βάλε τη δεύτερη κλείδα
    kleidaall = kleidaall .. kl2 .. ' !'
  end
  --αν η δεύτερη είναι ίδια με την τρίτη απλά πρόσθεσε άλλο ένα !
  if kl2 == kl3 then
    kleidaall = kleidaall .. ' !'
  else --αλλιώς βάλε την τρίτη κλείδα (δηλαδή τον τίτλο του λήμματος)
    kleidaall = kleidaall .. kl3 .. ' !'
  end
  return frame:preprocess(kleidaall)
end
-- για έλεγχο εδώ, με την κονσόλα αποσφαλμάτωσης πιο κάτω
-- δίνουμε print(p.test2())
function objkleida.test2()
  local myarg1 = '-άλλοςῶ-'
  output = '#το:' .. myarg1 .. '#γίνεται:' .. _fmainkleida(myarg1) .. '#'
  myarg1 = '-κόπος'
  output = output .. '#το:' .. myarg1 .. '#γίνεται:' .. _fmainkleida(myarg1) .. '#' 
  myarg1 = '!άλλοςῶ-'
  output = output .. '#το:' .. myarg1 .. '#γίνεται:' .. _fmainkleida(myarg1) .. '#'
  return output
end

return objkleida