Σουαχίλι (sw) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

Mgiriki (sw) πληθυντιός: Wagiriki